Tôi đã mua một máy rang cà phê và 1 máy rang cà phê của Huca Food cách đây 2 năm, máy vẫn hoạt động tốt, không hư hỏng gì. Công việc kinh doanh của tôi ăn nên làm ra cũng nhờ 2 chiếc máy này. Xin cảm ơn các bạn