Thiết kế theo yêu cầu

Ngoài các sản phẩm chúng tôi đã thiết kế chế tạo, khách hàng có thể đặt hàng theo yêu cầu riêng, hoặc trao đổi với chúng tôi về ý tưởng. Từ đó chúng tôi sẽ chế tạo các sản phẩm máy móc theo đúng mục đích sử dụng mà khách hàng yêu cầu.

X
Chat Ngay
Chat ngay