9 CÁCH PHA CÀ PHÊ CỦA 9 QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

9 CÁCH PHA CÀ PHÊ CỦA 9 QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

Mỗi quốc gia có một nét đặc trưng riêng trong phong cách pha cà phê , tiêu biểu như cà phê phin ở Việt nam hay cà phê ‘uyên ương’ của Hong Kong.

https://www.facebook.com/mayrangcaphehucafood/videos/295073111708564/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *